Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Αναστασία Μπιτσάνη, Ο ΣΠΙΟΥΝΟΣ του ΜΠΕΡΤΟΛΝΤ ΜΠΡΕΧΤ


Εκπαιδευτικός: Αναστασία Μπιτσάνη
Γνωστικό Αντικείμενο: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ ΄ Λυκείου
Θέμα της διδασκαλίας της οποίας αποτελεί μέρος η μικροδιδασκαλία: «Ανελευθερία σκέψης και δράσης στο χώρο του σχολείου σε ανελεύθερα καθεστώτα:  Αναπαραστάσεις σε θεατρικά κείμενα», Ο ΣΠΙΟΥΝΟΣ του ΜΠΕΡΤΟΛΝΤ ΜΠΡΕΧΤ (από το έργο Τρόμος και αθλιότητα του Γ΄ Ράιχ)
Εκπαιδευτικοί στόχοι της μικροδιδασκαλίας:
Γνωστικοί:  Να γνωρίσετε οι μαθητές το Επικό Θέατρο του Μπέρτολντ Μπρεχτ και να συνειδητοποιήσετε τα δραματουργικά στοιχεία (ήρωες, χώρος, χρόνος, συγκρούσεις)
Δεξιοτήτων:  Να εξασκηθείτε στη δραματοποίηση και την  απόδοση των θεατρικών προσώπων
Στάσεων:  Να συναισθανθείτε την ανελευθερία και την ασφυξία που βίωναν οι ήρωες, να κατανοήσετε τον τρόμο και την αθλιότητα του Γ΄ Ράιχ.
Εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν:
Εισήγηση 2΄,  Αφόρμηση – ανάκληση προηγούμενης γνώσης με ερωταποκρίσεις 2΄, Δραματοποιημένη ανάγνωση 2΄, διαπίστωση κατανόησης με καταιγισμό ιδεών (brainstorming) 2΄,   δημιουργία και άλλης όψης του ίδιου θεατρικού προσώπου από ομάδες εργασίας  4΄, Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ομάδων 3΄
Εκπαιδευτικά μέσα: Σχολικό εγχειρίδιο, Η/Υ, φύλλα εργασίας
Συγκροτούνται 4 ομάδες με συγκεκριμένη αποστολή:
1– 2. Δημιουργία άλλης όψης του καθηγητή-πρωταγωνιστή
3. Δημιουργία άλλης όψης της γυναίκας του
4. Δημιουργία άλλης όψης του παιδιού

Λήξη της διδασκαλίας:  Σύνοψη – Παρουσίαση συμπερασμάτων  με βάση τις προτάσεις των μαθητών

Αντωνία Λεονάρδου, "Γ. Σεφέρη, Επί Ασπαλάθων"


Εκπαιδευτικός: Λεονάρδου Αντωνία
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογοτεχνία Β΄ Λυκείου
Θέμα της διδασκαλίας μέρος της οποίας αποτελεί η μικροδιδασκαλία: Γ. Σεφέρης, Επί Ασπαλάθων …
Θέμα μικροδιδασκαλίας: Σύμβολα στο σεφερικό ποίημα
Εκπαιδευτικοί στόχοι της μικροδιδασκαλίας:
Γνωστικοί: Να αποκτήσετε οι μαθητές ορισμένες γνώσεις αναφορικά με το λογοτεχνικό ρεύμα του συμβολισμού, την ειδική χρήση του λόγου και την τεχνική του
Δεξιοτήτων: Να εξοικειωθείτε με την προσέγγιση ποιητικών κειμένων της νεότερης λογοτεχνίας, την ποιητική λειτουργία της γλώσσας και να αποκτήσετε έτσι πολλαπλές γλωσσικές εμπειρίες
Στάσεων: Να εκλάβετε την ποιητική δημιουργία ως αισθητική απόλαυση, με αποτέλεσμα να σας γεννηθεί αίσθημα φιλαναγνωσίας
Εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν:
Εισήγηση 2΄. Αφόρμηση: Ο Jean Moréas ορίζει την έννοια του συμβολισμού 2΄. Προσέγγιση του ποιητικού κειμένου από ομάδες εργασίας 4΄. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ομάδων 4΄. Συμπεράσματα για την τεχνική του ποιητικού λόγου 2΄.
Εκπαιδευτικά μέσα: Σχολικό εγχειρίδιο, Η/Υ
Συγκροτούνται πέντε ομάδες, οι οποίες καλούνται, με δεδομένο ότι το ποίημα ανήκει στον συμβολισμό, να εντοπίσουν στο σεφερικό κείμενο τα στοιχεία εκείνα που χρησιμοποιούνται αλληγορικά και να αναζητήσουν πίσω από αυτά  τις Ιδέες που καθρεφτίζουν.
Λήξη της διδασκαλίας: Συμπεράσματα για την ειδική χρήση του λόγου στον συμβολισμό.

Ολυμπία Κιόση, "Ταξίδι στα χρόνια του Ιουστινιανού"


Εκπαιδευτικός: Ολυμπία Κιόση
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
Θέμα της διδασκαλίας της οποίας αποτελεί μέρος η μικροδιδασκαλία: «Ταξίδι στα χρόνια του Ιουστινιανού»
Θέμα μικροδιδασκαλίας: Κτίσματα και Αγία Σοφία.


Εκπαιδευτικοί στόχοι της μικροδιδασκαλίας:
Γνωστικοί: Να ανακαλύψετε οι μαθητές στοιχεία και δεδομένα για το οικοδομικό πρόγραμμα Ιουστινιανού
Δεξιοτήτων: Να εντοπίσετε χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αρχιτεκτονικής του ναού της Αγίας Σοφίας
Στάσεων :  Να εκτιμήσετε το συγκεκριμένο έργο (Αγία Σοφία) .
Εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν:
Εισήγηση 2΄, Αφόρμηση – ανάκληση προηγούμενης γνώσης  με ερωταποκρίσεις 2΄, Προσέγγιση του θέματος  από ομάδες εργασίας 4΄, Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των ομάδων 4΄, Λήξη 2΄

Εκπαιδευτικά μέσα: Σχολικό εγχειρίδιο, Η/Υ  

Συγκροτούνται 4 ομάδες και επιτελούν συγκεκριμένο έργο:
Ομάδα 1η :
Αντικείμενο μελέτης η αρχιτεκτονική του ναού της Σοφίας του Θεού στην Πόλη.
Αναζητήστε  πληροφορίες για την αρχιτεκτονική της Αγίας Σοφίας :
α) από το σχολικό βιβλίο σελ. 17 & 18
 β) μπορείτε να αξιοποιήσετε και τις πληροφορίες  από τις ακόλουθες ιστοσελίδες :
http://el.wikipedia.org/wiki
http://www.fhw.gr/chronos/08/gr/glossary/
Να ετοιμάσετε ένα αρχείο σε επεξεργαστή κειμένου (μάλλον σε ένα χαρτί )  όπου θα ενημερώνετε τους συμμαθητές σας (χρόνος κτισίματος ,αρχιτέκτονες, ρυθμός, διαστάσεις .)
Ομάδα 2η:
Αντικείμενο μελέτης οι  ναοί  στο κράτος του Ιουστινιανού. Μπορείτε να αξιοποιήσετε και τις πληροφορίες  από τις ακόλουθες ιστοσελίδες :
http://www.fhw.gr/chronos/08/gr/pl/index.html .
Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα :Σε ποιες περιοχές  υπήρχαν  ναοί ;.Τι φανερώνει αυτή η συγκεκριμένη επιλογή του  Ιουστινιανού, μήπως αποκαλύπτει τους στόχους της πολιτικής του ;
Ομάδα 3η:
α) Στη σελ. 18 του σχολικού βιβλίου παρατηρήστε το σχετικό φωτογραφικό υλικό
β) αξιοποιήστε τις πληροφορίες του σχολικού εγχειριδίου.
γ) Μελετήστε την ιστορική πηγή που ακολουθεί
(O ιστορικός Προκόπιος για τη μεγάλη Εκκλησία των Βυζαντινών, την Αγία Σοφία)
"Όταν κάποιος έρχεται στο ιερό, για να προσευχηθεί, συνειδητοποιεί αμέσως ότι το έργο τούτο δεν έγινε τόσο τέλειο ούτε από τη δύναμη ούτε από την τέχνη των ανθρώπων, αλλά από θεϊκή επενέργεια. O νους του μετουσιώνεται και κατευθύνεται προς το Θεό και νομίζει ότι ο Θεός δεν είναι μακριά, αλλά ότι έχει τρυπώσει, χωρίς να γίνει αντιληπτός, ανάμεσα σε εκείνους που ο ίδιος διάλεξε. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε εκείνον που επισκέπτεται για πρώτη φορά το ναό, αλλά ασταμάτητα στον καθένα η ίδια εντύπωση προκαλείται, σα να είναι η πρώτη φορά που αντικρίζει αυτό το θέαμα".
Προκοπίου, Περί κτισμάτων, Bιβλιοθήκη των Eλλήνων, Aθήνα 1996, κεφ. A'. 61, 45 (μετάφραση Σ. Kοκκίνου-Mαντά).
δ) Απαντήστε στο ερώτημα:  Ποιο είναι το στοιχείο που θα εντυπωσίαζε και θα εντυπωσιάζει τον επισκέπτη  της   Αγίας Σοφίας ;
Ομάδα 4η:
Αντικείμενο μελέτης τα  κοσμικά  κτίσματα   την εποχή  του Ιουστινιανού.
Αξιοποιήστε τις  πληροφορίες για τα κτίσματα  :
α) από το σχολικό βιβλίο σελ. 17
 β) μπορείτε να αξιοποιήσετε και τις πληροφορίες για τα κτίσματα   από την ιστοσελίδα :
Ενημερώστε τους συμμαθητές σας για τα κτίσματα του Ιουστινιανού, δίνοντας και τα δικά σας σχόλια για αυτά τα κτίσματα.
Λήξη της διδασκαλίας:  βασικές επισημάνσεις για το οικοδομικό  έργο του Ιουστινιανού.

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Ιωάννα Ιωάννου, Δημοτικά τραγούδια - Παραλογές


Εκπαιδευτικός: Ιωάννου Ιωάννα

Γνωστικό Αντικείμενο: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α’ Λυκείου

Θέμα της διδασκαλίας της οποίας αποτελεί μέρος η μικροδιδασκαλία: Δημοτικά τραγούδια-Παραλογές  

Θέμα μικροδιδασκαλίας: Η παραλογή «του νεκρού αδελφού»

Εκπαιδευτικοί στόχοι της μικροδιδασκαλίας:
Γνωστικοί: Να ανακαλύψετε οι μαθητές στοιχεία των δημοτικών τραγουδιών που είναι κοινά σε όλες τις κατηγορίες ( ιστορικά, κλέφτικα, ακριτικά), αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των  παραλογών
Δεξιοτήτων: Να εξασκηθείτε στην κατανόηση νοημάτων ,καταστάσεων ,σκέψεων συναισθημάτων ,όπως αυτά δίνονται μέσα σ’ ένα ποιητικό κείμενο
Στάσεων :  Να αντιμετωπίσετε την ποίηση όχι ως ένα μάθημα που το διαβάζουμε απλά στην τάξη και κάνουμε αναλύσεις (συνήθως ο καθηγητής) αλλά ως προϊόν που μας παρέχει αισθητική απόλαυση και ευκαιρία να βιώσουμε καταστάσεις και γιατί όχι να τις ζωντανέψουμε στη σκηνή

Εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν:
Εισήγηση 2΄, Αφόρμηση – ανάκληση προηγούμενης γνώσης  με ερωταποκρίσεις 3΄, Ομάδες εργασίας 4΄, Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των ομάδων 4΄, Συμπέρασμα –2΄

Εκπαιδευτικά μέσα: Σχολικό εγχειρίδιο,  Η/Υ.

Συγκροτούνται 5 ομάδες και επιτελούν συγκεκριμένες εργασίες :
1) 1η ομάδα  
Αποστολή :να βρείτε μέσα στο ποίημα τα χαρακτηριστικά των δημοτικών τραγουδιών γενικότερα και της παραλογής ειδικότερα . Να καταγράψετε  τα χαρακτηριστικά
2η ομάδα
Αποστολή: α)να βρείτε μέσα στο ποίημα και να περιγράψετε (με αναφορά σε συγκεκριμένους στίχους) τη δομή της οικογένειας την εποχή στην οποία αναφέρεται το ποίημα β)να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της γυναίκας , εστιάζοντας σε δύο πρόσωπα ,της μάνας και της κόρης γ)να κάνετε σύγκριση με τη σημερινή εποχή
3η ομάδα  (ψυχολόγοι)
Αποστολή: να εξετάσετε τις σκέψεις κα τα συναισθήματα των μελών της οικογένειας κατά τη διάρκεια του οικογενειακού συμβουλίου και να  προσπαθήσετε να βρείτε  και να καταγράψετε τα κίνητρα και τους λόγους που ώθησαν το κάθε μέλος της οικογένειας στο συγκεκριμένο τρόπο σκέψης
4η ομάδα
Αποστολή:   θα ασχοληθείτε με την τεχνική του ποιήματος : να βρείτε σε ποιους στίχους έχουμε αφήγηση  (σε ποιο πρόσωπο γίνεται η αφήγηση) και σε ποιους στίχους έχουμε διάλογο. Να προσπαθήσετε να βρείτε τι ρόλο παίζει ο διάλογος μέσα στο ποίημα.
5η ομάδα
Αποστολή: να βρείτε και να καταγράψετε ποια θέματα θίγονται μέσα στο ποίημα και να αναφέρετε αν αυτά τα θέματα απασχολούν τους ανθρώπους της σύγχρονης εποχής .


Λήξη της διδασκαλίας: Δίνεται σε όλες τις ομάδες φωτοτυπία με την παραλογή «του νεκρού αδελφού» από την Αλβανία . Εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές με το ποίημα που εξετάζουμε. Συμπεράσματα με βάση τη μελέτη και άλλων παραλλαγών της παραλογής «του νεκρού αδελφού»

Εύα Ζαρκογιάννη, Η εικόνα ως μέσο διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων και η ανάλυση της στο εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο.

Εκπαιδευτικός: Zαρκογιάννη Εύα

Γνωστικό Αντικείμενο: Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

Θέμα της διδασκαλίας της οποίας αποτελεί μέρος η μικροδιδασκαλία: Η Ελλάδα στον κόσμο

Θέμα μικροδιδασκαλίας: Η εικόνα ως μέσο διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων και η ανάλυση της στο εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο.

Εκπαιδευτικοί στόχοι της μικροδιδασκαλίας:
Γνωστικοί: Να αντιληφθούν οι μαθητές το ρόλο της εικόνας στον τρόπο που προβάλλεται η Ελλάδα στο εξωτερικό.
Δεξιοτήτων: Να εξασκηθούν οι μαθητές στην αποκωδικοποίηση των μέσων (γλωσσικών και μη) που αξιοποιεί μια εικόνα, για να πετύχει το στόχο της, ώστε να ενισχυθεί η κριτική εκπαίδευση στο γραμματισμό της εικόνας.  
Στάσεων:  Να αναγνωρίζουν τη συμβολή της εικόνας στη διαμόρφωση κοινής γνώμης μέσα από τη διαθεματική σύνδεση με άλλες γνωστικές περιοχές (ιστορία).

Εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν:
Αφόρμηση: προβολή εικόνων για συγκριτική μελέτη (3΄)
Κριτική  προσέγγιση εικόνων από ομάδες εργασίας (5΄)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των ομάδων (5΄)
 Συμπεράσματα - διαπιστώσεις / ανάθεση κατ' οίκον εργασίας (2΄)

Εκπαιδευτικά μέσα: Σχολικό εγχειρίδιο, Η/Υ

Χωρίζονται οι μαθητές ανά δύο και επεξεργάζονται το ίδιο φύλλο εργασίας. Σκοπός είναι η καταγραφή των διαφορετικών οπτικών στην "ανάγνωση" των εικόνων μέσα από τον πομπό, το δέκτη, το σκοπό του μηνύματος και τη δομή του μηνύματος:
1. Η εικόνα ως μέσο διαφήμισης
2. Η εικόνα ως μέσο προπαγάνδας
3. Η εικόνα ως μέσο ενημέρωσης
4. Η εικόνα ως πηγή χιούμορ
5. Η εικόνα ως πολιτιστικό στοιχείο (εικόνα  = τέχνη)

Λήξη της διδασκαλίας: Ανάθεση εργασίας στους μαθητές: κατασκευή πολυτροπικού κειμένου από τους μαθητές με στόχο την ανάδειξη διαφορετικών πτυχών της ελληνικής πραγματικότητας.

Μελίνα Γυλού, Ευριπίδη Ελένη


Εκπαιδευτικός: Γυλού Μελαχροινή

Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση Γ΄ Γυμνασίου.

Θέμα της διδασκαλίας της οποίας αποτελεί μέρος η μικροδιδασκαλία: Πρόλογος Ελένης Ευριπίδη, στίχοι 1-191 του αντίστοιχου σχολικού εγχειριδίου της Γ΄ Γυμνασίου.

Θέμα μικροδιδασκαλίας: Ο Πρόλογος της Ελένης απ’ την πλευρά των θεατών- αναγνωστών.
 
Εκπαιδευτικοί στόχοι της μικροδιδασκαλίας:
Γνωστικοί: Να γνωρίσετε οι μαθητές τον πρόλογο ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας, να επισημάνετε τις πληροφορίες που παίρνετε απ’ αυτόν ως θεατές, ως προς το μύθο ( υπόθεση της τραγωδίας- βασικός άξονας ), την όψη ( σκηνογραφία και σκευή ), τη διάνοια ( ιδέες και αντιλήψεις )  και τη λέξη ( εκφραστικά μέσα ).
Δεξιοτήτων: Να καλλιεργήσετε δεξιότητες διερευνητικής και ομαδοσυνεργατικής μάθησης.
Στάσεων: Να ανιχνεύσετε στο κείμενο και να προσεγγίσετε το θέμα του πολέμου μέσα από τις αναφορές του Ευριπίδη στον πρόλογο του συγκεκριμένου έργου.

Εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν:
Εισήγηση 1,5΄, Αφόρμηση: Προβολή video από το διαδίκτυο 2,5΄, Συμπλήρωση φύλλων εργασίας από ομάδες εργασίας 5΄, Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των ομάδων 4΄, Συμπέρασμα 2΄.

Εκπαιδευτικά μέσα: Σχολικό εγχειρίδιο, Η/Υ.

Συγκροτούνται 5 ομάδες και συμπληρώνουν αντίστοιχα φύλλα εργασίας:

Φύλλο εργασίας 1ης ομάδας: Ο Πρόλογος ως στοιχείο δομής της τραγωδίας, εισάγει τους θεατές στην υπόθεση του έργου. Να βρείτε στο κείμενο τις πληροφορίες που δίνει στους θεατές για τα πρόσωπα, τον τόπο, την υπόθεση  και να εντοπίσετε το βασικό άξονα (κύρια αντίθεση) που το διαπνέει.

Φύλλο εργασίας 2ης ομάδας: Να συλλέξετε από το κείμενο τους σκηνογραφικούς δείκτες και να προτείνετε το σκηνικό της παράστασης. Να εντοπίσετε επίσης στοιχεία ενδυματολογίας του Τεύκρου- όψη-.  

Φύλλο εργασίας 3ης ομάδας: Να εντοπίσετε στο κείμενο κάποια σημεία στα οποία γίνεται αναφορά στον πόλεμο και να σχολιάσετε την άποψη του Ευριπίδη που απορρέει απ’ αυτά – διάνοια-.

Φύλλο εργασίας 4ης ομάδας: Αξιοποιώντας το Λεξικό όρων στο πίσω μέρος του βιβλίου σας, να διαβάσετε τι είναι η τραγική ειρωνεία και τι η στιχομυθία και στη συνέχεια να εντοπίσετε στο κείμενο από ένα παραδειγμα – λέξη-. Τι νομίζετε ότι πετυχαίνει ο ποιητής χρησιμοποιώντας τα;

Φύλλο εργασίας 5ης ομάδας: Να περιγράψετε σε μια παράγραφο τα συναισθήματά σας στο άκουσμα του προλόγου σε σχέση με την κεντρική ηρωίδα, την Ελένη. Κατάφερε να προκαλέσει σ΄ εσάς τον «έλεον» και τον «φόβον»;

Λήξη της διδασκαλίας: Συμπεράσματα με βάση τα φύλλα εργασίας για το λειτουργικό ρόλο του Προλόγου.

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Αναστασία Γρηγοριάδου "Μαργαρίτα Λυμπεράκη, Τα ψάθινα καπέλα"


Εκπαιδευτικός: Γρηγοριάδου Αναστασία

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας Γ΄Λυκείου
Θέμα της διδασκαλίας της οποίας αποτελεί μέρος η μικροδιδασκαλία:
Ένα απόσπασμα από τα «Ψάθινα καπέλα» της Μ.Λυμπεράκη και οι μεταμορφώσεις του.

Θέμα μικροδιδασκαλίας: Προετοιμασία μιας ταινίας μικρού μήκους με βάση «Τα ψάθινα καπέλα».

Εκπαιδευτικοί στόχοι της μικροδιδασκαλίας
Γενικότεροι:
Γνωστικοί:
-         Να γνωρίσουν οι μαθητές ένα σημαντικό έργο της Ν.Ε. Λογοτεχνίας και, με βάση                                    αυτό, να μυηθούν στην  τέχνη του κινηματογράφου.
Δεξιοτήτων:
  -   Να καλλιεργήσουν, ξεκινώντας από την επεξεργασία λογοτεχνικού κειμένου και τον κλασικό γραμματισμό, τη φαντασία και τον κινηματογραφικό γραμματισμό.
Στάσεων : 
-  Να συνειδητοποιήσουν ότι και η γνώση και, σε κάποιες μορφές τέχνης, η                        δημιουργία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο.
Ειδικότεροι:
-         Να ανιχνεύσουν βασικούς αφηγηματικούς τρόπους στο κείμενο (αφήγηση, περιγραφή, διάλογο), καθώς και τις βασικές αφηγηματικές έννοιες του τόπου και του χρόνου και να προβληματιστούν για τη μεταγραφή τους στην κινηματογραφική γλώσσα.
-            Να σκιαγραφήσουν την κεντρική ηρωίδα και μέσω αυτής τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
-            Να εντοπίσουν τη δραματική ένταση στο κείμενο και να προσπαθήσουν να την αποδώσουν με θεατρικές τεχνικές.

Εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν:
Αφόρμηση (σύνδεση με προηγούμενα) – χωρισμός σε ομάδες 1΄, Εκπόνηση των εργασιών από τις ομάδες με βάση τα φύλλα εργασίας 4΄, Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των ομάδων 7΄, Συμπεράσματα 3΄

Εκπαιδευτικά μέσα: Σχολικό εγχειρίδιο, Φύλλα εργασίας

Συγκροτούνται 4 ομάδες και επιτελούν συγκεκριμένους ρόλους:
  1. Οι αφηγηματολόγοι  διερευνούν τους αφηγηματικούς τρόπους του λογοτεχνικού κειμένου (αφήγηση, περιγραφή, διάλογος) και τις δυνατότητες μετάπλασής τους στην κινηματογραφική γλώσσα.
  2. Οι σκηνογράφοι εντοπίζουν στο κείμενο στοιχεία για το χώρο και το χρόνο (σε ποια δεκαετία αλλά και σε ποια εποχή του έτους εκτυλίσσεται η δράση) και με βάση αυτά περιγράφουν τα σκηνικά και  το φωτισμό.
  3. Οι ψυχολόγοι διερευνούν τα βασικά χαρακτηρολογικά στοιχεία αλλά και τη συναισθηματική κατάσταση του κεντρικού προσώπου, της Κατερίνας και τη σχέση της με τα άλλα πρόσωπα στο απόσπασμα (κυρίως τη μητέρα).
  4. Οι ηθοποιοί αναζητούν στο κείμενο ένα σημείο με μεγάλη δραματική πυκνότητα και συναισθηματική φόρτιση και ετοιμάζουν μια  μικρή σκηνή πάνω στο σχήμα: «πάγωμα –ξεπάγωμα/ δράση/ λόγος –πάγωμα».

Λήξη της διδασκαλίας: Συμπεράσματα του διδάσκοντος και χειροκρότημα όλων για όλους!