Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Ιωάννα Ιωάννου, Δημοτικά τραγούδια - Παραλογές


Εκπαιδευτικός: Ιωάννου Ιωάννα

Γνωστικό Αντικείμενο: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α’ Λυκείου

Θέμα της διδασκαλίας της οποίας αποτελεί μέρος η μικροδιδασκαλία: Δημοτικά τραγούδια-Παραλογές  

Θέμα μικροδιδασκαλίας: Η παραλογή «του νεκρού αδελφού»

Εκπαιδευτικοί στόχοι της μικροδιδασκαλίας:
Γνωστικοί: Να ανακαλύψετε οι μαθητές στοιχεία των δημοτικών τραγουδιών που είναι κοινά σε όλες τις κατηγορίες ( ιστορικά, κλέφτικα, ακριτικά), αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των  παραλογών
Δεξιοτήτων: Να εξασκηθείτε στην κατανόηση νοημάτων ,καταστάσεων ,σκέψεων συναισθημάτων ,όπως αυτά δίνονται μέσα σ’ ένα ποιητικό κείμενο
Στάσεων :  Να αντιμετωπίσετε την ποίηση όχι ως ένα μάθημα που το διαβάζουμε απλά στην τάξη και κάνουμε αναλύσεις (συνήθως ο καθηγητής) αλλά ως προϊόν που μας παρέχει αισθητική απόλαυση και ευκαιρία να βιώσουμε καταστάσεις και γιατί όχι να τις ζωντανέψουμε στη σκηνή

Εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν:
Εισήγηση 2΄, Αφόρμηση – ανάκληση προηγούμενης γνώσης  με ερωταποκρίσεις 3΄, Ομάδες εργασίας 4΄, Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των ομάδων 4΄, Συμπέρασμα –2΄

Εκπαιδευτικά μέσα: Σχολικό εγχειρίδιο,  Η/Υ.

Συγκροτούνται 5 ομάδες και επιτελούν συγκεκριμένες εργασίες :
1) 1η ομάδα  
Αποστολή :να βρείτε μέσα στο ποίημα τα χαρακτηριστικά των δημοτικών τραγουδιών γενικότερα και της παραλογής ειδικότερα . Να καταγράψετε  τα χαρακτηριστικά
2η ομάδα
Αποστολή: α)να βρείτε μέσα στο ποίημα και να περιγράψετε (με αναφορά σε συγκεκριμένους στίχους) τη δομή της οικογένειας την εποχή στην οποία αναφέρεται το ποίημα β)να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της γυναίκας , εστιάζοντας σε δύο πρόσωπα ,της μάνας και της κόρης γ)να κάνετε σύγκριση με τη σημερινή εποχή
3η ομάδα  (ψυχολόγοι)
Αποστολή: να εξετάσετε τις σκέψεις κα τα συναισθήματα των μελών της οικογένειας κατά τη διάρκεια του οικογενειακού συμβουλίου και να  προσπαθήσετε να βρείτε  και να καταγράψετε τα κίνητρα και τους λόγους που ώθησαν το κάθε μέλος της οικογένειας στο συγκεκριμένο τρόπο σκέψης
4η ομάδα
Αποστολή:   θα ασχοληθείτε με την τεχνική του ποιήματος : να βρείτε σε ποιους στίχους έχουμε αφήγηση  (σε ποιο πρόσωπο γίνεται η αφήγηση) και σε ποιους στίχους έχουμε διάλογο. Να προσπαθήσετε να βρείτε τι ρόλο παίζει ο διάλογος μέσα στο ποίημα.
5η ομάδα
Αποστολή: να βρείτε και να καταγράψετε ποια θέματα θίγονται μέσα στο ποίημα και να αναφέρετε αν αυτά τα θέματα απασχολούν τους ανθρώπους της σύγχρονης εποχής .


Λήξη της διδασκαλίας: Δίνεται σε όλες τις ομάδες φωτοτυπία με την παραλογή «του νεκρού αδελφού» από την Αλβανία . Εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές με το ποίημα που εξετάζουμε. Συμπεράσματα με βάση τη μελέτη και άλλων παραλλαγών της παραλογής «του νεκρού αδελφού»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου