Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Μελίνα Γυλού, Ευριπίδη Ελένη


Εκπαιδευτικός: Γυλού Μελαχροινή

Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση Γ΄ Γυμνασίου.

Θέμα της διδασκαλίας της οποίας αποτελεί μέρος η μικροδιδασκαλία: Πρόλογος Ελένης Ευριπίδη, στίχοι 1-191 του αντίστοιχου σχολικού εγχειριδίου της Γ΄ Γυμνασίου.

Θέμα μικροδιδασκαλίας: Ο Πρόλογος της Ελένης απ’ την πλευρά των θεατών- αναγνωστών.
 
Εκπαιδευτικοί στόχοι της μικροδιδασκαλίας:
Γνωστικοί: Να γνωρίσετε οι μαθητές τον πρόλογο ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας, να επισημάνετε τις πληροφορίες που παίρνετε απ’ αυτόν ως θεατές, ως προς το μύθο ( υπόθεση της τραγωδίας- βασικός άξονας ), την όψη ( σκηνογραφία και σκευή ), τη διάνοια ( ιδέες και αντιλήψεις )  και τη λέξη ( εκφραστικά μέσα ).
Δεξιοτήτων: Να καλλιεργήσετε δεξιότητες διερευνητικής και ομαδοσυνεργατικής μάθησης.
Στάσεων: Να ανιχνεύσετε στο κείμενο και να προσεγγίσετε το θέμα του πολέμου μέσα από τις αναφορές του Ευριπίδη στον πρόλογο του συγκεκριμένου έργου.

Εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν:
Εισήγηση 1,5΄, Αφόρμηση: Προβολή video από το διαδίκτυο 2,5΄, Συμπλήρωση φύλλων εργασίας από ομάδες εργασίας 5΄, Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των ομάδων 4΄, Συμπέρασμα 2΄.

Εκπαιδευτικά μέσα: Σχολικό εγχειρίδιο, Η/Υ.

Συγκροτούνται 5 ομάδες και συμπληρώνουν αντίστοιχα φύλλα εργασίας:

Φύλλο εργασίας 1ης ομάδας: Ο Πρόλογος ως στοιχείο δομής της τραγωδίας, εισάγει τους θεατές στην υπόθεση του έργου. Να βρείτε στο κείμενο τις πληροφορίες που δίνει στους θεατές για τα πρόσωπα, τον τόπο, την υπόθεση  και να εντοπίσετε το βασικό άξονα (κύρια αντίθεση) που το διαπνέει.

Φύλλο εργασίας 2ης ομάδας: Να συλλέξετε από το κείμενο τους σκηνογραφικούς δείκτες και να προτείνετε το σκηνικό της παράστασης. Να εντοπίσετε επίσης στοιχεία ενδυματολογίας του Τεύκρου- όψη-.  

Φύλλο εργασίας 3ης ομάδας: Να εντοπίσετε στο κείμενο κάποια σημεία στα οποία γίνεται αναφορά στον πόλεμο και να σχολιάσετε την άποψη του Ευριπίδη που απορρέει απ’ αυτά – διάνοια-.

Φύλλο εργασίας 4ης ομάδας: Αξιοποιώντας το Λεξικό όρων στο πίσω μέρος του βιβλίου σας, να διαβάσετε τι είναι η τραγική ειρωνεία και τι η στιχομυθία και στη συνέχεια να εντοπίσετε στο κείμενο από ένα παραδειγμα – λέξη-. Τι νομίζετε ότι πετυχαίνει ο ποιητής χρησιμοποιώντας τα;

Φύλλο εργασίας 5ης ομάδας: Να περιγράψετε σε μια παράγραφο τα συναισθήματά σας στο άκουσμα του προλόγου σε σχέση με την κεντρική ηρωίδα, την Ελένη. Κατάφερε να προκαλέσει σ΄ εσάς τον «έλεον» και τον «φόβον»;

Λήξη της διδασκαλίας: Συμπεράσματα με βάση τα φύλλα εργασίας για το λειτουργικό ρόλο του Προλόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου