Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Ολυμπία Κιόση, "Ταξίδι στα χρόνια του Ιουστινιανού"


Εκπαιδευτικός: Ολυμπία Κιόση
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
Θέμα της διδασκαλίας της οποίας αποτελεί μέρος η μικροδιδασκαλία: «Ταξίδι στα χρόνια του Ιουστινιανού»
Θέμα μικροδιδασκαλίας: Κτίσματα και Αγία Σοφία.


Εκπαιδευτικοί στόχοι της μικροδιδασκαλίας:
Γνωστικοί: Να ανακαλύψετε οι μαθητές στοιχεία και δεδομένα για το οικοδομικό πρόγραμμα Ιουστινιανού
Δεξιοτήτων: Να εντοπίσετε χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αρχιτεκτονικής του ναού της Αγίας Σοφίας
Στάσεων :  Να εκτιμήσετε το συγκεκριμένο έργο (Αγία Σοφία) .
Εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν:
Εισήγηση 2΄, Αφόρμηση – ανάκληση προηγούμενης γνώσης  με ερωταποκρίσεις 2΄, Προσέγγιση του θέματος  από ομάδες εργασίας 4΄, Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των ομάδων 4΄, Λήξη 2΄

Εκπαιδευτικά μέσα: Σχολικό εγχειρίδιο, Η/Υ  

Συγκροτούνται 4 ομάδες και επιτελούν συγκεκριμένο έργο:
Ομάδα 1η :
Αντικείμενο μελέτης η αρχιτεκτονική του ναού της Σοφίας του Θεού στην Πόλη.
Αναζητήστε  πληροφορίες για την αρχιτεκτονική της Αγίας Σοφίας :
α) από το σχολικό βιβλίο σελ. 17 & 18
 β) μπορείτε να αξιοποιήσετε και τις πληροφορίες  από τις ακόλουθες ιστοσελίδες :
http://el.wikipedia.org/wiki
http://www.fhw.gr/chronos/08/gr/glossary/
Να ετοιμάσετε ένα αρχείο σε επεξεργαστή κειμένου (μάλλον σε ένα χαρτί )  όπου θα ενημερώνετε τους συμμαθητές σας (χρόνος κτισίματος ,αρχιτέκτονες, ρυθμός, διαστάσεις .)
Ομάδα 2η:
Αντικείμενο μελέτης οι  ναοί  στο κράτος του Ιουστινιανού. Μπορείτε να αξιοποιήσετε και τις πληροφορίες  από τις ακόλουθες ιστοσελίδες :
http://www.fhw.gr/chronos/08/gr/pl/index.html .
Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα :Σε ποιες περιοχές  υπήρχαν  ναοί ;.Τι φανερώνει αυτή η συγκεκριμένη επιλογή του  Ιουστινιανού, μήπως αποκαλύπτει τους στόχους της πολιτικής του ;
Ομάδα 3η:
α) Στη σελ. 18 του σχολικού βιβλίου παρατηρήστε το σχετικό φωτογραφικό υλικό
β) αξιοποιήστε τις πληροφορίες του σχολικού εγχειριδίου.
γ) Μελετήστε την ιστορική πηγή που ακολουθεί
(O ιστορικός Προκόπιος για τη μεγάλη Εκκλησία των Βυζαντινών, την Αγία Σοφία)
"Όταν κάποιος έρχεται στο ιερό, για να προσευχηθεί, συνειδητοποιεί αμέσως ότι το έργο τούτο δεν έγινε τόσο τέλειο ούτε από τη δύναμη ούτε από την τέχνη των ανθρώπων, αλλά από θεϊκή επενέργεια. O νους του μετουσιώνεται και κατευθύνεται προς το Θεό και νομίζει ότι ο Θεός δεν είναι μακριά, αλλά ότι έχει τρυπώσει, χωρίς να γίνει αντιληπτός, ανάμεσα σε εκείνους που ο ίδιος διάλεξε. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε εκείνον που επισκέπτεται για πρώτη φορά το ναό, αλλά ασταμάτητα στον καθένα η ίδια εντύπωση προκαλείται, σα να είναι η πρώτη φορά που αντικρίζει αυτό το θέαμα".
Προκοπίου, Περί κτισμάτων, Bιβλιοθήκη των Eλλήνων, Aθήνα 1996, κεφ. A'. 61, 45 (μετάφραση Σ. Kοκκίνου-Mαντά).
δ) Απαντήστε στο ερώτημα:  Ποιο είναι το στοιχείο που θα εντυπωσίαζε και θα εντυπωσιάζει τον επισκέπτη  της   Αγίας Σοφίας ;
Ομάδα 4η:
Αντικείμενο μελέτης τα  κοσμικά  κτίσματα   την εποχή  του Ιουστινιανού.
Αξιοποιήστε τις  πληροφορίες για τα κτίσματα  :
α) από το σχολικό βιβλίο σελ. 17
 β) μπορείτε να αξιοποιήσετε και τις πληροφορίες για τα κτίσματα   από την ιστοσελίδα :
Ενημερώστε τους συμμαθητές σας για τα κτίσματα του Ιουστινιανού, δίνοντας και τα δικά σας σχόλια για αυτά τα κτίσματα.
Λήξη της διδασκαλίας:  βασικές επισημάνσεις για το οικοδομικό  έργο του Ιουστινιανού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου