Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Αναστασία Μπιτσάνη, Ο ΣΠΙΟΥΝΟΣ του ΜΠΕΡΤΟΛΝΤ ΜΠΡΕΧΤ


Εκπαιδευτικός: Αναστασία Μπιτσάνη
Γνωστικό Αντικείμενο: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ ΄ Λυκείου
Θέμα της διδασκαλίας της οποίας αποτελεί μέρος η μικροδιδασκαλία: «Ανελευθερία σκέψης και δράσης στο χώρο του σχολείου σε ανελεύθερα καθεστώτα:  Αναπαραστάσεις σε θεατρικά κείμενα», Ο ΣΠΙΟΥΝΟΣ του ΜΠΕΡΤΟΛΝΤ ΜΠΡΕΧΤ (από το έργο Τρόμος και αθλιότητα του Γ΄ Ράιχ)
Εκπαιδευτικοί στόχοι της μικροδιδασκαλίας:
Γνωστικοί:  Να γνωρίσετε οι μαθητές το Επικό Θέατρο του Μπέρτολντ Μπρεχτ και να συνειδητοποιήσετε τα δραματουργικά στοιχεία (ήρωες, χώρος, χρόνος, συγκρούσεις)
Δεξιοτήτων:  Να εξασκηθείτε στη δραματοποίηση και την  απόδοση των θεατρικών προσώπων
Στάσεων:  Να συναισθανθείτε την ανελευθερία και την ασφυξία που βίωναν οι ήρωες, να κατανοήσετε τον τρόμο και την αθλιότητα του Γ΄ Ράιχ.
Εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν:
Εισήγηση 2΄,  Αφόρμηση – ανάκληση προηγούμενης γνώσης με ερωταποκρίσεις 2΄, Δραματοποιημένη ανάγνωση 2΄, διαπίστωση κατανόησης με καταιγισμό ιδεών (brainstorming) 2΄,   δημιουργία και άλλης όψης του ίδιου θεατρικού προσώπου από ομάδες εργασίας  4΄, Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ομάδων 3΄
Εκπαιδευτικά μέσα: Σχολικό εγχειρίδιο, Η/Υ, φύλλα εργασίας
Συγκροτούνται 4 ομάδες με συγκεκριμένη αποστολή:
1– 2. Δημιουργία άλλης όψης του καθηγητή-πρωταγωνιστή
3. Δημιουργία άλλης όψης της γυναίκας του
4. Δημιουργία άλλης όψης του παιδιού

Λήξη της διδασκαλίας:  Σύνοψη – Παρουσίαση συμπερασμάτων  με βάση τις προτάσεις των μαθητών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου