Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Γεωργία Αλεξίου, "Ο. Ελύτη, Στα χτήματα βαδίσαμε όλη μέρα"


Εκπαιδευτικός:  Γεωργία Αλεξίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου
Θέμα της διδασκαλίας της οποίας αποτελεί μέρος η μικροδιδασκαλία:
 (Στα χτήματα  βαδίσαμε όλη μέρα) του Ο. Ελύτη
Θέμα μικροδιδασκαλίας: Απόπειρα ερμηνευτικής προσέγγισης της πρώτης νοηματικής ενότητας του ποιήματος (που αντιστοιχεί στην πρώτη χρονική φάση : όλη μέρα)  του ποιήματος κάτω από τέσσερεις διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Εκπαιδευτικοί στόχοι της μικροδιδασκαλίας:
Γνωστικοί: Να προσεγγίσετε ( οι μαθητές) την ποίηση του Ο. Ελύτη και να γνωρίσετε το ποίημά του (Στα χτήματα  βαδίσαμε όλη μέρα)
Δεξιοτήτων: Να εξασκηθείτε στην ερμηνεία ποιητικών αλληγοριών αξιοποιώντας στοιχεία του κειμένου,  εντός συγκεκριμένου πλαισίου.
Να ασκηθείτε στην ομαδοσυνεργατική μάθηση.
Στάσεων :  Να κατανοήσετε τη δυνατότητα πολλαπλών αναγνώσεων των ποιητικών έργων και κατ’ επέκταση των έργων τέχνης, ώστε να είστε σε θέση να τις αναζητείτε ως αναγνώστες / ακροατές / θεατές

Εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν:
Σύνδεση με τα προηγούμενα (2΄)
Ανάγνωση του ποιήματος (2΄) με παράλληλη προβολή  power point
Χωρισμός σε ομάδες / διανομή φυλλαδίων (1΄)
Εργασία σε ομάδες ( 5΄)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των ομάδων (4΄)
Σύνθεση- τεχνική συμπλήρωσης της εικόνας-παγωμένη εικόνα (1΄)

Εκπαιδευτικά μέσα: Σχολικό εγχειρίδιο, Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας,  εικόνες / πίνακες, θεατρικές τεχνικές («παγωμένη εικόνα»)

Συγκροτούνται 4 ομάδες και επιτελούν συγκεκριμένους ρόλους:
1. Κεντρικός άξονας ερμηνείας  :   Το ποίημα καταγράφει την πορεία ωρίμασης της εσωτερικής ζωής του ανθρώπου (όχι της ηλικιακής) μέσα από τις συνθήκες της ομαδικής ζωής (Εμείς)
2. Κεντρικός άξονας ερμηνείας  :   Η μετατροπή της ιδέας και της έμπνευσης σε ποίηση (σε ποιητικό αποτέλεσμα) είναι σαν μια τεράστια κατασκευή, ένας αγώνας που πρέπει να του αφοσιωθείς και να λιώσεις μέσα του.
3. Κεντρικός άξονας ερμηνείας  :  Το ποίημα  ανήκει στην ποιητική συλλογή «Ήλιος ο Πρώτος», που κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της κατοχής (1943), χρόνια δύσκολα για τους Έλληνες. Ωστόσο, διακατέχεται από συναίσθημα αισιοδοξίας που δε συμβαδίζει με το πνεύμα της εποχής.
4. Κεντρικός άξονας ερμηνείας : Σύγχρονη προσέγγιση του νοήματος του ποιήματος: Έστω ότι το ποίημα έχει γραφεί τους τελευταίους μήνες και αναφέρεται στη σημερινή πραγματικότητα


Λήξη της διδασκαλίας: Συμπεράσματα /Σύνθεση με βάση την «παγωμένη εικόνα» που θα προκύψει από την πολλαπλή αυτή προσέγγιση της πρώτης ενότητας του ποιήματος του Ο. Ελύτη (Στα χτήματα  βαδίσαμε όλη μέρα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου