Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Εύα Ζαρκογιάννη, Η εικόνα ως μέσο διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων και η ανάλυση της στο εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο.

Εκπαιδευτικός: Zαρκογιάννη Εύα

Γνωστικό Αντικείμενο: Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

Θέμα της διδασκαλίας της οποίας αποτελεί μέρος η μικροδιδασκαλία: Η Ελλάδα στον κόσμο

Θέμα μικροδιδασκαλίας: Η εικόνα ως μέσο διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων και η ανάλυση της στο εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο.

Εκπαιδευτικοί στόχοι της μικροδιδασκαλίας:
Γνωστικοί: Να αντιληφθούν οι μαθητές το ρόλο της εικόνας στον τρόπο που προβάλλεται η Ελλάδα στο εξωτερικό.
Δεξιοτήτων: Να εξασκηθούν οι μαθητές στην αποκωδικοποίηση των μέσων (γλωσσικών και μη) που αξιοποιεί μια εικόνα, για να πετύχει το στόχο της, ώστε να ενισχυθεί η κριτική εκπαίδευση στο γραμματισμό της εικόνας.  
Στάσεων:  Να αναγνωρίζουν τη συμβολή της εικόνας στη διαμόρφωση κοινής γνώμης μέσα από τη διαθεματική σύνδεση με άλλες γνωστικές περιοχές (ιστορία).

Εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν:
Αφόρμηση: προβολή εικόνων για συγκριτική μελέτη (3΄)
Κριτική  προσέγγιση εικόνων από ομάδες εργασίας (5΄)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των ομάδων (5΄)
 Συμπεράσματα - διαπιστώσεις / ανάθεση κατ' οίκον εργασίας (2΄)

Εκπαιδευτικά μέσα: Σχολικό εγχειρίδιο, Η/Υ

Χωρίζονται οι μαθητές ανά δύο και επεξεργάζονται το ίδιο φύλλο εργασίας. Σκοπός είναι η καταγραφή των διαφορετικών οπτικών στην "ανάγνωση" των εικόνων μέσα από τον πομπό, το δέκτη, το σκοπό του μηνύματος και τη δομή του μηνύματος:
1. Η εικόνα ως μέσο διαφήμισης
2. Η εικόνα ως μέσο προπαγάνδας
3. Η εικόνα ως μέσο ενημέρωσης
4. Η εικόνα ως πηγή χιούμορ
5. Η εικόνα ως πολιτιστικό στοιχείο (εικόνα  = τέχνη)

Λήξη της διδασκαλίας: Ανάθεση εργασίας στους μαθητές: κατασκευή πολυτροπικού κειμένου από τους μαθητές με στόχο την ανάδειξη διαφορετικών πτυχών της ελληνικής πραγματικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου